Literatura

FOKUSY.CZ

FOKUS = FOKÁLNÍ INFEKCE

Lokalizovaná infekce nevelkého rozsahu soustředěná do ložiska (fokusu). Je potenciálním zdrojem onemocnění celého organismu, nejčastěji při jeho oslabení (operační výkon, chemoterapie …). Aktivní vyhledávání a eliminace fokální infekce jsou nutné před zahájením onkologické léčby (radioterapie, chemoterapie), před většími chirurgickými výkony (kardiochirurgie, ortopedie…), apod. Mezi nejčastější fokální infekce patří odontogenní fokální infekce – zdrojem mohou být periapikální granulomy, cysty, všechny zuby bez vitální dřeně, záněty zubní dřeně (pulpitidy), ponechané kořeny, …

Dentální fokální infekce jsou různá onemocnění vzdálených orgánů, která jsou vyvolána z infekčních ložisek v dutině ústní. Při rozpadu tkání vznikají mikroorganizmy, toxiny a další látky šířící se hematogenní cestou.