Diabetologie

Vysoké riziko
  • Výrazně dekompenzovaný DM1 a DM2
  • S glykemií nad 15 mmol/l nebo HB A1c nad 75 mmol/mol
Střední riziko
    Diabetik 1. typu s komorbiditou:
  • po KV příhodě
  • s nefropatií
  • po kardiochirurgickém výkonu
Nízké riziko
  • Dobře kompenzovaný diabetik
Vyjádření k stomatologickému výkonu od diabetologa pro zánětlivý fokus by měl mít diabetik, který má Hb A1c vyšší než 75 mmol/mol, což stomatolog zjistí dle průkazu diabetika. Riziková je glykemie nad 15 mmol/l, ale vždy je třeba přihlédnout k tomu, že může být pouze stresová při stomatologickém vyšetření nebo ošetření.
Periodontitida a další stomatologické infekce vedou k dekompenzaci diabetu a úspěšná léčba infekce zlepšuje Hb A1c až o 10 mmol/mol. Proto je nutné zubní infekce u diabetika důsledně řešit. Přítomnost zubních fokusů navíc prohlubuje aterogenitu diabetu.
U prediabetiků predikuje přítomnost zánětlivého fokusu vznik diabetu 2. typu.
Diabetik 1. i 2. typu má vyšší riziko infekce – není však důvod k primární přípravě antibiotiky ke stomatologickému výkonu, ale:
- je-li po výkonu indikace antibiotika hraniční, je vhodné se přiklonit k antibiotické léčbě,
- pacienty kontrolovat po výkonu pro infekční fokus časně a aktivně pátrat po progresi infekce a při známkách infekce antibiotickou léčbu neodkládat

DM1 – diabetes mellitus 1. typu
DM2 – diabetes mellitus 2. typu
HB A1c – glykovaný hemoglobin
KV – kardiovaskulární