Délka kontraindikace invazivního ošetření
v dutině ústní po provedení rizikového výkonu

Roky Důvod / riziko Měsíce až 1 rok Důvod / riziko
ORL Radioterapie orofaciální oblasti Osteoradionekroza
Kardiologie a kardiovaskulární chirurgie Zavedení stentu Duální antiagregace
Ortopedie Zavedení endoprotézy Kolonizace implantátu