Systémové a zubní riziko

Zánětlivá ložiska v oblasti dutiny ústní mohou při oslabení organismu, například dekompenzací chronického onemocnění, vznikem nového onemocnění nebo i některými léčebnými postupy, začít poškozovat vzdálené orgány nebo organismus jako celek. Z tohoto důvodu je zubní lékař často požádán o tzv. „vyloučení ložiska fokální infekce odontogenního původu“. Různé patologické stavy dutiny ústní jsou z hlediska rizika vzplanutí lokálního zánětu nebo rozvoje vzdálené infekční komplikace různě rizikové. Také rozdílné základní choroby nebo odlišné terapeutické postupy představují jiné riziko infekčních komplikací.

Pro usnadnění orientace jsou na tomto webu dostupné tabulky rozdělující různá onemocnění a léčebné postupy do tří kategorií (nízké, střední a vysoké riziko) podle rizikovosti ve vztahu k infekčním ložiskům. Jde jak o tabulku "Stomatologie", kde jsou uvedeny patologické stavy dutiny ústní, tak i o podobné tabulky jednotlivých lékařských oborů.

Po zařazení pacienta do příslušné kategorie jak z pohledu jeho základního onemocnění, tak i stomatologického nálezu, může nastat několik kombinací rizik. Vodítko, jak v jednotlivých situacích postupovat dávají „Semafory“ v sekci „Systémové a zubní riziko“.

K usnadnění komunikace mezi zubním lékařem a odesílajícím specialistou je dostupný vzor žádanky pro odeslání pacienta k zubnímu lékaři.

Semafory:
Stupně rizika konkrétních onemocnění nebo procedur odpovídají barvě na semaforu (vysoké riziko = červená, střední = žlutá, nízké = zelená*). Ke každé možné kombinaci je připojené základní doporučení vhodného ošetření.

*pacienti se zcela zdravým chrupem jsou tzv. 3 x zelená – bez rizika

Systémové riziko

Zubní riziko

Žádné zubní riziko:

 • Všechny přítomné zuby jsou vitální, případně kvalitně endodonticky ošetřeny bez rozšířené periodontální štěrbiny
 • Není přítomná gingivitida
 • Dobrá ústní hygiena

Jakékoliv systémové riziko:

 • Vydání potvrzení je zcela v kompetenci ošetřujícího zubního lékaře.

Systémové riziko

Zubní riziko

Nízké zubní riziko:

 • K.k. ošetřeny dostatečně – lamina corticalis neporušena, periapikální prostor do 2 mm
 • K.k. neošetřeny dostatečně – lamina corticalis neporušena, štěrbina nerozšířena
 • Retinované zuby
 • Kazy blízké dřeni nebo penetrující do dřeně bez periapik. projasnění
 • Špatná ústní hygiena bez klinického nálezu na parodontu
 • Gingivitis bez nepravých chobotů

Nízké a střední systémové riziko:

 • Vydání potvrzení je zcela v kompetenci ošetřujícího zubního lékaře.
 • Podle časových možností vhodné konzervační ošetření a korekce dentální hygieny.

Systémové riziko

Zubní riziko

Vysoké zubní riziko:

 • Aktivní parodontální chobot s hnisavou exudací
 • Difúzní (aktivní) parodontitis - Parodontální choboty 5 a více mm, BOP+
 • Parodontální absces u vícekořenového zubu
 • Riziko v těchto případech zvyšuje viklavost a stupeň viklavosti zubů
 • Píštěl s hnisavou exudací
 • Denticio difficilis
 • Akutní apikální periodontitida
 • Chronická apikální periodontitida s píštělí
 • Chronická apikální periodontitida neohraničená
 • Periimplantitida IMI = 4

Nízké a střední systémové riziko:

 • Pokud není základní onemocnění nebo výkon akutni, je indikována sanace chrupu. Radikalita podle konkrétní situace.

Systémové riziko

Zubní riziko

Vysoké zubní riziko:

 • Aktivní parodontální chobot s hnisavou exudací
 • Difúzní (aktivní) parodontitis – Parodontální choboty 5 a více mm, BOP+
 • Parodontální absces u vícekořenového zubu
 • Riziko v těchto případech zvyšuje viklavost a stupeň viklavosti zubů
 • Píštěl s hnisavou exudací
 • Denticio difficilis
 • Akutní apikální periodontitida
 • Chronická apikální periodontitida s píštělí
 • Chronická apikální periodontitida neohraničená
 • Periimplantitida IMI = 4

Vysoké systémové riziko:

 • Je indikováno vyšetření a léčba na specializovaném pracovišti.

Systémové riziko

Zubní riziko

Střední zubní riziko:

 • K.k. ošetřeny nedostatečně – lamina cortikalis neporušena – ložisko větší než 2 mm
 • Semiretinované zuby
 • Cysty
 • Periimplantátová mukositida IMI = 2, 3
 • Kazy blízké dřeni nebo penetrující do dřeně s periapik projasněním
 • Počínající parodontitis
 • Furkační postižení nečištěné nebo nečistitelné
 • Parodontální absces u jednokořenového zubu
 • Riziko v těchto případech zvyšuje viklavost a stupeň viklavosti zubů
 • Chronická plakem podmíněná gingivitis s nepravými choboty

Nízké a střední systémové riziko:

 • Vydání potvrzení je v kompetenci ošetřujícího zubního lékaře.
 • Podle časových možností vhodné konzervační ošetření a korekce dentální hygieny. V případě pochybností o prognóze zubu je vhodný spíše radikální postup.

Systémové riziko

Zubní riziko

Nízké zubní riziko:

 • Endodontické ošetření k.k. je dostatečné – přítomna ohraničená chronická periodontitida – lamina corticalis neporušena, projasnění do 2 mm
 • Endodontické ošetření k.k. nedostatečné – periapikálně není rozšíření a lamina corticalis je neporušena
 • Retinované zuby
 • Kazy blízké dřeni nebo penetrující do dřeně++ bez periapik. projasnění
 • Špatná ústní hygiena bez klinického nálezu na parodontu
 • Gingivitis bez nepravých chobotů

Vysoké systémové riziko:

 • Pokud není základní onemocnění nebo výkon akutni, je indikována sanace chrupu. Radikalita a případné odeslání pacienta na specializované pracoviště podle konkrétní situace.

Systémové riziko

Zubní riziko

Střední zubní riziko:

 • K.k. ošetřeny nedostatečně – lamina corticalis neporušena – ložisko větší než 2 mm
 • Semiretinované zuby
 • Cysty
 • Periimplantátová mukositida IMI = 2, 3
 • Kazy blízké dřeni nebo penetrující do dřeně s periapik projasněním
 • Počínající parodontitis
 • Furkační postižení nečištěné nebo nečistitelné
 • Parodontální absces u jednokořenového zubu
 • Riziko v těchto případech zvyšuje viklavost a stupeň viklavosti zubů
 • Chronická plakem podmíněná gingivitis s nepravými choboty

Vysoké systémové riziko:

 • Pokud není základní onemocnění nebo výkon akutní, je indikována sanace chrupu. Radikalitu a případné odeslání pacienta na specializované pracoviště je nutné zhodnotit individuálně, podle konkrétní situace.