Kardiologie a Kardiovaskulární chirurgie

Vysoké riziko
    Operační nebo intervenční výkony na srdečních chlopních a/nebo hrudní, thorakoabdominální aortě a viscerálním segmentu břišní aorty s předpokladem implantace cizího materiálu a vysokým rizikem IE (včetně TAVI, Mitraclipu, homograftů, stentgraftů)
Střední riziko
    Operace na velkých cévách (s výjimkou hrudní aorty), zejména pak subrenální břišní aorty, aorto-ilické oblasti a oblast infrainquinální s předpokladem náhrady cévy umělou protézou nebo implantací SG
Nízké riziko
    Jakákoli jiná srdeční operace Intervenční výkon na srdci nebo cévách s implantací cizího materiálu s malým rizikem (stenty, okludéry, stimulační elektrody)
IE – infekční endokarditida
VVV – vrozená vývojová vada
TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation
SG – Stento Graft