Orgánové transplantace

Vysoké riziko
 • Kandidáti a příjemci orgánových transplantací se závažnými přidruženými komorbiditami
 • Méně než 12 měsíců po podání depleční imunosuprese a kombinovaných indukčních a antirejekčních režimů
 • Významný klinicky manifestovaný imunodeficit (hypogamaglobulinemie, neutropenie)
 • Kostní nemoc ve stadiu léčené osteoporózy (bisfosfonát, denosumab)
 • Kandidáti a pacienti po transplantaci srdce, plic, multiviscerální transplantaci
Střední riziko
 • Kandidáti orgánových transplantací bez významných přidružených komorbidit
 • Příjemce orgánové transplantace do 12 měsíců od výkonu bez významných přidružených komorbidit
 • Méně než 12 měsíců po antirejekční monoterapii kortikosteroidy
 • Stabilní příjemce více než 12 měsíců po transplantaci solidních orgánů s málo až středně závažnými komorbiditami, jak popsáno ve výčtu pro nízké riziko
Nízké riziko
 • Stabilní příjemce více než 12 měsíců po transplantaci solidních orgánů
 • Zavedena stabilní udržovací imunosuprese (dávka kortikosteroidů nepřesahuje ekvivalent 5 mg prednisonu denně)
 • Nejsou přítomny významné poruchy krvetvorby (zejména neutropenie a trombocytopenie)
 • Nejsou přítomny významné komplikace aterosklerózy (zejména pokročilá ischemická choroba srdeční) a významné chlopenní vady
 • Nejsou významné metabolické komplikace (zejm. diabetes a kostní nemoc)