Ortopedie

Vysoké riziko
  Provedení primární TEP:
 • pacienti s imunodeficitem
 • stavy po transplantacích
 • biologická léčba autoimunitních a onkologických onemocnění
 • chronické užívání imunosupresiv
 • chronické jaterní selhání (Child-Pugh B, C)
 • chronická renální insuficience III.-IV. st.
 • hematoonkologická onemocnění
 • anamnéza infektu TEP
  Provedení revizní TEP:
 • pacienti před zahájením sanace chronického infektu TEP, při odložitelnosti výkonu
 • pacienti před revizní operací TEP z aseptických příčin
Střední riziko
  Provedení primární TEP:
 • pacienti, kteří neabsolvovali v posledních dvou letech pravidelné preventivní stomatologické vyšetření
 • DM
 • jaterní selhání (Child-Pugh A)
 • renální insuficience I.-II. st
 • anamnéza erysipelu
 • CVI III.-IV. st.
 • BMI nad 30 a pod 18,5
 • špatná ústní hygiena
 • kuřáci
 • anamnéza abúzu alkoholu či jiných návykových látek
Nízké riziko
  Pacienti před primární TEP s pravidelnými stomatologickými kontrolami bez výše uvedených rizik
TEP – totální endoprotéza
DM – diabetes mellitus
CVI – chronická venózní insuficience
BMI – Body Mass Index